Lapland Vuollerim

Lapland Vuollerim Welcomes You AB
är initierat, ägs och drivs av ett 50-tal bybor, ideella föreningar och företag i Vuollerimbygden med syfte att stärka den lokala ekonomin genom att erbjuda och marknadsföra genuina, äkta och kontrastrika upplevelser tillsammans med bybor. Grundidén är att aktivt ta till vara lokala resurser, kompetenser och kunskaper. All vinst återinvesteras i bygden.
Är du intresserad i eller önskar mera information om våra upplevelser, kolla hemsidan: www.laplandvuollerim.se