Vy från infarten till Letsi kraftverk

Padjerim - Badjeriebme

Padjerim är belägen vid Lilla Luleälven åtta kilometer norr om Vuollerim längs väg 97. Ortsnamnet betyder på lulesamiska mellanselet. Orten har haft befolkning sedan 1600-talet och det första nybygget på orten anlades 1806 och skattades 1823.

På orten anlades hemmanen Bäckmark 1877, Britastorp 1880 och Lund vid en okänd tidpunkt. Under början av 1900-talet uppfördes en skola.
I mars 2017 fanns det enligt Ratsit tre personer över 16 år registrerade med orten som adress.

Faktafel eller komplettering av texten, kontakta Kjell Ek

Källa: Wikipedia