VärnOmrådeVidesparv har häckat nära fågeltornet under flera år. Även dvärgsparv har tidigare häckat i värnområdet.


Flera par järpar häckar i Porsi-VVO.

VVO
Vattenfalls VärnOmråde

VVO-nytt
2001 (PDF)
2002 (PDF)
2003 (PDF)
2004 (PDF)
2005 (PDF)

Artlista med karta
Sommaren 2009 (PDF)

Mer information
Ängsflytten till Messaure (PDF)

Från det nybyggda fågeltornet har man bra överblick över Porsitjärn.
Salskrake och videsparv tillhör några av de häckande fåglarna.
Tussilagolunden i vårtid bjuder på tussilago, skuggviol och röd trolldruva. Även den svamp- eller fågelintresserade har mycket spännande att upptäcka.Klockmurkla är en annan sällsynthet i Tussilagolunden. Svampen är inte funnen någon annanstans i Lappland.
       Salskrake var en ny häckfågel under 2003.
Tidig larvklubba växer på fjärilspuppor i marken. Den sällsynta svampen var tidigare inte känd längre norrut än till Umeåtrakten.

HÄNDER NU

  • Vinterns fågelmatning i Porsi-VVO har startat för 7-e året i rad.
  • Även i höst har skogsfrun har blommat i Messaure-VVO.
  • Lördagen 30 maj skedde en lyckad 24-timmars fågelräkning från fågeltornet i Porsitjärn.
    Räkningen skedde för 6-e året i rad och lockade många besökare.
  • Sångsvanparet fick sex ungar i år.
  • Det har varit flera hundra bombmurklor i Bombmurkleskogen-VVO.
  • Långfotad stenmurkla ( Gyromitra splendida) är i år påträffad på tre platser i värnområdena.
  • En rapport över fågelobservationer i Porsitjärn 1970-2002 finns att beställa gratis av Mats Karström. Mats har telefon 0976-10120.

- Vill du veta mer?
Kontakta:
soren.ek@vattenfall.com
mats.karstrom@snf.se