Lars har sedan ca en månad haft sin nya bok ute och kommer upp till Boden 9-10 November för en lansering i Rödbergsfortet 19:00 den 9:e (nästa Onsdag).
Om han kan hjälpa till på något sätt att få fart på Victoriafortet igen så gör han det. Med på kvällen är de som driver Rödbergsfortet och de har stor erfarenhet av kontakter med Fastighetsverket och han kan möjligen också komma med lite inspel om någon i bygden har intresse att återuppta visningsverksamheten i fortet.

Det är en bok över det militärhistoriska Norrbotten och Nordkalotten med focus på de fasta befästningar som fanns under världskriget och Kalla Kriget och innehåller 42 sidor dedikerade åt Lokalförsvarsdivision 10 i Luleå älvdal.
Boken är på 452 sidor, mer info här

Inlagd av Kjell Ek 05 november 2022
Tidbokning sköterska och läkare
Det har kommit ut ett telefonnummer och vissa tider som det går att ringa till filialen för bokning av tid till sköterska och läkare. Det är helt fel!
 • Tidbokning gäller 0971 - 444 94 från kl. 08:15 - 16:30.

 • Sköterskan VLM, mån-fre.
  kl. 08:15 - 09:00
  tel. 0971 - 444 19

 • Läkaren VLM, mån - fre.
  kl. 08:30 - 09:00
  tel. 0971 - 444 18
Jmk hc
Uppdaterad av Kjell Ek 11 juli 2022
Visa fler..